top of page

Home >> Onze waarden >> Planning van de zorgen

Thuisverpleging nodig?
Hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer u een eerste maal contact met ons opneemt, worden volgende stappen met u overlopen:

 

>> Zorginhoudelijk informatie

>> Bespreking van een geschikt tijdstip van verzorging

>> Administratieve informatie

>> Materialen en geneesmiddelen voor de verzorging

 

Eerst en vooral bespreken we de zorginhoudelijke informatie:  

       - Welke soort verzorging (hulp bij wassen, aankleden, inspuiting, wondzorg,...)

       - Hoeveel maal per dag/week/maand dient de verpleegkundige deze zorgen te voorzien

       - Zijn er specifieke materialen/hulpmiddelen nodig voor deze verzorging

       -  Elke medewerker van ons team is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de privacywetgeving.           De door u meegedeelde informatie zal dus ook strikt vertrouwelijk behandeld worden en enkel

          gebruikt worden om uw verzorging zo optimaal mogelijk te laten gebeuren

 

Nadien bespreken we samen met u het tijdstip waarop deze zorgen kunnen uitgevoerd worden:

      -  Afhankelijk van de aard van de zorgen, de frequentie en de ligging uw woonplaats zal er een tijdstip                    voorgesteld worden waarop de verpleegkundige zich bij u thuis zal aanbieden.  

      - De verpleegkundige zal enkel een tijdstip voorstellen waarop ze voldoende tijd heeft om u een                             kwalitatieve zorg te kunnen verlenen.  

 

 

Administratieve vragen:

 

     -  Alle verpleegkundige zorgen zijn voor u volledige gratis, uw ziekenfonds betaalt onze prestaties

        rechtstreeks aan de verpleegster uit, waardoor u nooit hoeft te betalen.  Het enige wat de

        verpleegkundige van u nodig heeft is een recent klevertje van uw ziekenfonds.  Tijdens het eerste

        bezoek kan u dit aan haar overhandigen

     -  Voor verpleegkundige verstrekkingen waar een doktersvoorschrift voor nodig is (alles behalve                                hygiënische zorgen, zoals wassen en aankleden), zal de verpleegster vragen om dit voorschrift te  

         overhandigen op het moment dat ze de eerste maal aan bij u aan huis komt.

     -  We stellen een zorgdossier op, door middel van vragen en observaties.  Een eerste gesprek bij aanvang

         van de zorgen zal de basis vormen voor dit dossier.  Dankzij dit dossier kunnen alle verpleegkundigen u

         goed opvolgen en blijft iedereen op de hoogte van de evolutie van uw zorgproces en gezondheid.

 

Materialen en geneesmiddelen:

 

    -  Bepaalde materialen worden meegebracht door de verpleegkundige, hier hoeft u niets voor te betalen:

        Wondverzorgingssets, handschoenen, spuiten, injectienaalden,...

 

    - Specifieke materialen die nodig zijn voor uw verzorging dient u zelf te voorzien.  Dit zijn onder andere:

  •           Voor wondzorg:    Compressen, verbandmaterialen, ontsmettingsmiddelen, wiek,..

  •           Voor hygiënische zorgen:  Zeep, wasgerief, incontinentiemateriaal (luiers, sondes, ...)

  •           Voor manipulatie/mobilisatie: Ziekenhuisbedden, hef-en tilhulpmiddelen, toiletstoel, krukken,                         rolstoel...

  •           Voor inspuitingen:  het geneesmiddel zelf dient u op voorhand bij de apotheker te gaan halen,                       door het doktersvoorschrift aan uw apotheker te bezorgen

 

Als verpleegkundig team zullen we u vrijblijvend informeren over de noodzakelijke materialen en geneesmiddelen.  Door overeenkomsten met groothandels kunnen we u ook bepaalde materialen met een korting laten aankopen.  Sommige materialen worden (gedeeltelijk) terugbetaald door uw ziekenfonds.  We helpen u graag met u hierin te informeren.

 

 

Wanneer alles voor u duidelijk en naar wens is, zal de verpleegkundige verzorging van start kunnen gaan.  

 

 

En na het eerste contact?
Lees hier wat we elke dag voor u willen betekenen

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorginfo
tijdstip van zorg
administratieve vragen
materialen en geneesmiddelen
bottom of page